ДОБРОДОШЛИ!
Official e-mail
Uskoro: www.yurotube.eu
RADIO BANAT LINK © 2021 . ALL RIGHTS RESERVED .
design by brzava
  


Istorijat

Srpsko-Rumunski Centar za Razvoj ( CDSR )
je osnovan na Aranđelovdan
21.11.2004.godine, od strane grupe srpskih privrednika koji žive i rade na teritoriji Rumunije. CDSR je kulturno-privredno udruženje i osnovano je kao nevladino i neprofitno udruženje građana, formirano radi obavljanja kulturnih, privrednih i informativnih aktivnosti.
U kadru CDSR osnovan je Radio Banat Link marta 2007. godine i signal pušten putem interneta putem njeb sajta banatlink.ro.

U martu 2007. godine je putem njeb stranice banatlink.ro, pušten je signal radija Banat Link koji je osnovan u okviru Srpsko-Rumunskog Centra za Razvoj, a na inicijativu srpskih diplomatsko konzularnih predstavništva u Rumuniji, Generalnog Konzulata R.Srbije u Temišvaru i Ambasade R.Srbije u Bukureštu.
"Radio Banat-Link" emituje svoj informativni i kulturni program na srpskom jeziku vezano za područje grada Temišvara i okoline. Samo osnivanje ovog medija imalo je za cilj afirmaciju kulturnog duha srpske muzike i kulture, podsticanje mladih da održe srpsku kulturu i tradiciju i informisanost građana srpske nacionalnosti na području rumunskog dela Banata, o aktivnostima i događajima iz njihove okoline.
Imajući u vidu da je program srpskog radija Banat Link bio dostupan samo preko
Interneta, glavna misija ove civilne radio-stanice bila je da proširi zvučni signal, da konkuriše za frekvenciju namenjenu srpskoj nacionalnoj manjini (na koju je imala pravo po rumunskim zakonima) kako bi građani srpske nacionalne manjine koji žive u selima i nemaju pristup Internetu, imali potpunu dostupnost programu ovog radija.
Nakon inicijative koju je pokrenuo tadašnji Generalni Konzul Republike Srbije u Temišvaru g. Miloša Ušćebrke, a uz pomoć i nesebično zalaganje Njegove Ekselencije Ambasadora Srbije u Bukureštu g. Dušana Crnogorčevića i njihovog ličnog učešća u lobiranju prema Rumunskoj Radiodifuznoj Agenciji (CNA), kao i podrške koju smo dobili od strane predstavnika rumunskih institucija koji su bliski prijatelji Srpsko-Rumunskog Centra za Razvoj, a to su Gradonačelnik Temišvara i Predsednik Županijske Skupštine Timiša, dana 11.septembra 2008. godine, Radiodifuzna Agencija Rumunije donela je odluku da raspiše konkurs za dodelu frekvencija na FM talasima i frekvenciju 93,30 MHz nameni srpskoj nacionalnoj manjini, tj radio stanici na srpskom jeziku.
Na sednici održanoj 10. decembra 2008. godine odlukom Saveta Radiodifuzne Agencije Rumunije, Srpsko-rumunskom centru za razvoj iz Temišvara dodeljena je licenca za emitovanje programa na srpskom jeziku Radio Banat Link na frekvenciji 93.30 MHz FM.
Kuriozitet, a ujedno i značaj ove odluke je još veći, s obzirom da je ovo prva
civilna NON-PROFIT radio stanica u celokupnoj srpskoj dijaspori, koja je od
državnih vlasti dobila frekvenciju namenjenu isključivo srpskoj nacionalnoj
manjini za emitovanje 24 sata na maternjem jeziku. Ostale srpske radio stanice u svetu, a ima ih nekoliko stotina, su osnovane isključivo kao komercijalne radio stanice ili kao deo javnog servisa zemlje u kojoj emituje program od samo nekoliko sati nedeljno.
Manifestacija zvaničnog puštanja u etar Radija Banat Link održana je 7. maja 2009.
godine i tom prilikom prisustvovali su novopridošli Generalni Konzul Republike Srbije u Temišvaru g. Dragomir Radenković, gradonačelnik Temišvara g. George Čuhandu, Subprefekt Županije Timiš g. Kalin Dobra, podpredsednik Opštine Vršac g. Mirko Dobrosavljević, predsednik Saveza Srba u Rumuniji g. Slavomir Gvozdenović, predsednik Asocijacije rumunske kulture u Srbiji „Viktorija“ iz Vršca g. Joan Tudoran, predstavnici srpskog sveštenstva i mnogobrojni gosti iz Srbije i Rumunije.
U međuvremenu, Srpsko-Rumunski Centar za Razvoj je kao nosilac projekta
prekogranične saradnje „Banat link – Connection with to root“
15. septembra 2008. godine potpisao ugovor o grantu sa Evropskom Agencijom za Rekonstrukciju i Ministarstvom za razvoj lokalne samouprave iz Bukurešta, u vrednosti od 67.000 Eura. Sredstva su bila utrošena na kupovinu profesionalne opreme za Radio Banat Link.
U periodu pre osnivanja Radio Banat Linka, u Temišvaru i okolini, Srbi su mogli
da se informišu na svom maternjem jeziku samo putem Radio Temišvara (redakcija na
srpskom jeziku), koja svoj program emituje svakodnevno po jedan sat, u terminu od 15.00-16.00č, i u repriznom terminu od 21.00 č. 
Uspeli smo da u periodu od osnivanja dobro promovišemo radio Banat Link,
tako da smo dostigli rejting koji, po zvaničnim anketama delimo sa još jednom lokalnm radio stanicom rejting od 37% slušanosti, a to je po našim procenama prelazi cifru od 170.000 slušalaca. Na ovaj način smo postali stožer svakodnevne promocije naše srpske kulture, jezika, tradicije i muzike, prema većinskom rumunskom stanovništvo.

Ostali projekti:

Tokom novembra 2008. godine, a takođe u okviru Srpsko-Rumunskog Centra za Razvoj
grupa novinara srpske nacionalnosti, osnovala je redakciju u nameri da obnovi pokretanje nedeljnika «Novi Temišvarski vesnik» koji je izlazio u Temišvaru u periodu 1933-1947 i čiji je osnivač i prvi glavni i odgovorni urednik bio Milutin Manojlović, ugledni srpski trgovac i dobrotvor koji je već u tom periodu bio nosilac naprednih ideja o neophodnosti uspostavljanja demokratskog društva, o suživotu svih nacionalnih manjina u ovom delu Banata i o razvoju dobrosusedskih odnosa između Kraljevine Rumunije i Kraljevine Jugoslavije.__
Činjenica da je u to vreme nedeljnik Saveza Srba „Naša reč“ izlazio iz štampe
svakog petka, a „Novi temišvarski vesnik“ utorkom, uz međusobno poštovanje, omogućeno je njihovo dopunjavanje i blagovremeno informisanje čitave srpske zajednice u Rumuniji.
Razlike, počevši od formata pa do koncepcije lista, između ova dva nedeljnika, kao i
načina obrade tematike, omogućava komplementarnost dva lista, njihovu koheziju i očuvanje srpskog identiteta, jezika i kulture među Srbima u Rumuniji.
U toku 2011 godine je potpisivanjem protokola o saradnji sa Savezom Srba u Rumuniji, časopis „Novi Temišvarski Vesnik“ postao dvomesečnik, u suizdavaštvu Saveza Srba i Srpsko-rumunskog cenra za razvoj. Savez Srba je preuzeo na sebe finansiranje časopisa iz budžetskih fondova, a za glavnog i odgovornog urednika je od tog trenutka imenovan srpski novinar sa ovih prostora Rajko Kornja.

LinkTVnet


U toku meseca decembra 2012. godine pokrenut je do sada najveći medijski projekat
namenjen srpskoj nacionalnoj manjini u Rumuniji, a to je osnivanje IPTV mreže koja bi obuhvatila veliki broj tv kanala iz Srbije i sa prostora bivše Jugoslavije, pod nazivom LINK TV NET.
SRPSKO-RUMUNSKI MULTIMEDIJALNI CENTAR “MEDIALINK” (CENTRUL MULTIMEDIA SÂRBO-ROMÂN "MEDIALINK") iz Temišvara, u daljem tekstu CENTAR “MEDIALINK”,  asocijacija neprofitnog karaktera, namenjena medijskim projektima srpske zajednice u Rumuniji, osnovala je kablovsku iptv mrežu, koja je pokrila sva mesta u zapadnom delu Rumunije, a u kojima žive pripadnici srpske manjine.

Inicijativa je pokrenuta kada su svi kablovski operateri u ovoj zoni, iz svojih sistema isključili srpske TV kanale. Posle velikog negodovanja celokupne srpske zajednice na ovim prostorima, neuspešnih pisanja peticija i čak i obraćanja Ministarstvu Spoljnih poslova Republike Srbije, kako bi dobili pravo na bar jedan kanal na srpskom jeziku, doneta je odluka, a uz podršku Temišvarske Eparhije Srpske Pravoslavne Crkve, Generalnog Konzulata Republike Srbije i Saveza Srba u Rumuniji, da se osnuje i instalira kablovski sistem koji bi u svom sistemu reemitovao što više TV kanala sa teritorije Srbije i prostora Ex-Yu

Doneta je zajednička odluka da osnivač srpskog kablovskog sistema pod nazivom LINK TV NETWORK, namenjen srpskoj zajednici u Rumuniji, bude SRPSKO-RUMUNSKI MULTIMEDIJALNI CENTAR MEDIALINK, kao lider u domenu mass medija na ovim prostorima.
U januaru mesecu 2013 smo pokrenuli akciju kupovine i instaliranja opreme kao i dobijanja potrebnih saglasnosti za reemitovanje TV kanala kako iz Rumunije tako i iz Srbije. Tada smo uspeli da dobijemo saglasnost za 51 TV kanal iz Srbije i Rumunije.
Dana 21. Oktobra 2014 uz napore celokupne srpske zajednice u Rumuniji dobili smo Dozvolu za Reemotovanje od Rumunske Radio Difuzne Agencije iz Bukurešta za 51 TV kanal. 
Centar kablovske platforme je u Temišvaru, a kablovski sistem na početku broji oko 650 članova - srpskih domaćinstava. 
Trenutno posedujemo dozvole za reemitovanje nekoliko stotina TV kanala iz celog regiona.
U toku je implementacija projekta da se uz saradnju i pomoć Nacionalnih asocijacija lokalnih TV stanica Rumunije i Srbije dobije OTT licenca  i da de tako podigne nivo reemitovanja putem OTT sistema, a to znači da signal LinkTVnet IPTV OTT mreže bude dostupan putem javnog interneta svim ljudima u rasejanju poreklom sa ovih balkanskih prostora.
Blagoslov za pokretanje IPTV sistema namenjenog svi Srbima u rasejanju, dobili smo 2014. godine, u Zagrebu, lično od Njegove Svetosti Patrijarha SPC g. Porfirija, a tadašnjeg Mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog.


Prva radio stanica na srpskom jeziku u Rumuniji, koja svoj program emituje svih 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji...Radio Banat Link 93.3 FM .... +403 56 178 783